Tietosi ovat meille kultaakin kalliimpia

Käsittelemme henkilötietojasi hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.

Sitoumuksemme 

Grafter on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tämä tietosuojaseloste kertoo kuinka Grafter kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja toimittamiensa palveluiden yhteydessä henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisäksi saat tietoa oikeuksistasi rekisteröitynä ja siitä kuinka voit käyttää niitä.

Tämä on Grafter:in henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 02.07.2019.

Tietosuojaselosta

Grafter

Hiirakkorinne 5, 01200 Vantaa

Y-tunnus: 2588184-4

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Tero Väisänen

040 767 9156

tero.vaisanen@grafter.fi

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde).

Henkilötietojesi käsittely perustuu joko nimenomaiseen suostumukseesi tai mikäli olet jo Grafterin asiakas, Grafterin oikeutettuun etuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Silloin kun markkinointi tapahtuu suostumukseesi perustuen, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Sähköisen suoramarkkinoinnin ollessa kyseessä, voit peruuttaa suostumuksesi saamasi viestin lopussa olevasta Peruuta tilaus -linkistä.

Käsittelemme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon. Käytämme tietoja omien tuotteiden ja palveluiden myymiseen, suoramarkkinointiin ja asiakastyytyväisyyskyselyihin. Henkilötietojen avulla voimme personoida ja kohdentaa sinulle tarjontaa, jonka uskomme kiinnostavan sinua. Käytämme henkilötietojasi myös asiakasviestintään. Voimme lähettää sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevia tiedotteita ja ilmoituksia. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Yhteyshenkilön tiedot
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • markkinointiluvat ja -kiellot
 • ostamiasi tuotteita ja palveluja koskevat tiedot ja mahdolliset sinulle tehdyt tarjoukset
 • maksamisesta kertyvät maksu- ja laskutustiedot
 • tutkimuksiin ja kyselyihin antamasi vastaukset
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Säilytämme tietojasi ainoastaan varmistaaksemme, että noudatamme oikeudellisia ja säännöksellisiä velvollisuuksiamme. Henkilötietosi anonymisoidaan tai poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

Keräämme henkilötietojasi silloin, kun tulet asiakkaaksemme, käytät palveluitamme, osallistut järjestämiimme tapahtumiin tai asioit muutoin kanssamme jättämällä yhteydenottopyynnön, tilaamalla uutiskirjeen tai rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Saamme käsittelemämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi tai keräämällä tietoja siitä mitä ostat ja mitä palveluita käytät. Näitä ovat mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, pois lukien ulkopuoliset palveluntarjoajat. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin: tutkimustoimintaan, digitaaliseen markkinointiin, asiakkuuksien hallintaan (CRM), maksujen käsittelemiseen, laskutukseen ja perintään sekä tuotteiden toimittamiseen.

Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten henkilöt, joilla on työtehtäviensä takia tarve käsitellä henkilötietojasi.

Henkilötietojasi voidaan myös siirtää sopimukseen perustuen ulkoistetuille palveluntarjoajille toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi eikä heillä ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun Grafterin peruste käsitellä henkilötietojasi lakkaa, myös käyttämämme palveluntarjoajan on lakattava käsittelemästä henkilötietojasi ilman, että se vaatisi erillisiä toimenpiteitä sinulta.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tämän voi tehdä mm. Grafterin nettisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Pyynnön voi esittää maksutta kerran vuodessa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai mikäli haluat antaa meille palautetta henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli et tästä huolimatta ole tyytyväinen henkilötietojesi käsittelyyn, sinun on mahdollista tehdä asiasta myös valitus tietosuojavaltuutetulle.